EIC Accelerator

Small and Medium Enterprises

Heeft u een ambitieus, internationaal georiënteerd en innovatief bedrijf, bezig met (een) internationaal baanbrekende project(en) met Europees/Wereldwijd afzetpotentieel? Dan is het Europese innovatieprogramma voor MKB-bedrijven, de EIC Accelerator, mogelijk interessant voor u.


Waarvoor is de EIC Accelerator bedoeld?


De EIC Accelerator is aan te vragen door een individueel MKB-bedrijf dat zich richt op het opschalen van een nieuw product naar de Europese markt. In deze fase worden normaliter veel pilot- en demonstratieactiviteiten uitgevoerd (TRL 5-8) om de werking van het product aan te tonen aan de markt. De looptijd van zo'n project is 12 tot 24 maanden en maximaal 70% van de subsidiabele kosten worden vergoed, met een maximum van € 2,5 miljoen.


De EIC Accelerator probeert als een vliegwiel te fungeren om projecten te kunnen demonstreren aan de markt en investeerders. Het is dan ook een eis dat aan kan worden getoond dat investeerders pas in willen stappen als bepaalde risicovolle stappen in de ontwikkeling zijn gezet en gedemonstreerd en het dus niet mogelijk is om van investeerders in deze fase al funding op te halen.

Behalve subsidie bevat de EIC Accelerator ook een investeringscomponent, waarbij tussen de € 0,5 miljoen en € 15 miljoen kan worden geïnvesteerd in aanvragende MKB-bedrijven om hun ontwikkeling te realiseren en te kunnen demonstreren. De EIC wil hiervoor een deel eigenaarschap van het aanvragende MKB-bedrijf.

Meer weten over subsidies op het gebied van EIC Accelerator?

We helpen je graag!
Mail Yorick
Yorick Holwerda
Expert EIC Accelerator
Bel: Consultant