Eurostars

Eurostars

Wilt u een gezamenlijke en internationale R&D starten? Dan is wellicht het Eurostars-programma voor u interessant. Een subsidieprogramma voor ambitieuze, internationaal georiënteerde en innovatieve bedrijven, die een internationaal baanbrekend project starten met Europees/wereldwijd afzetpotentieel. Vereiste is dat dit gebeurt in samenwerking met een of meerdere partijen uit andere Eurostars landen*. Met name voor het MKB is deze regeling interessant.

 

Het Eurostars-programma ondersteunt de ontwikkeling van innovatieve producten, processen en diensten die het dagelijks leven van mensen over de hele wereld verbeteren en na ontwikkeling over een snelle toegang tot de markt beschikken.


Waar moet het bedrijf aan voldoen?

  • Innovatief bedrijf

Het project moet bestaan uit hoogwaardig en innovatief R&D-werk. Denk hierbij aan innovatieprojecten in de onderzoeks- en ontwikkelingsfase, die zijn gericht op de ontwikkeling van een nieuw product (of proces of dienst). In principe kan elk technologiegebied in aanmerking komen, maar scoren medisch en/of ICT gerelateerde projecten vaak hoog. Er is verder veel ruimte om uw eigen plannen centraal te stellen, want het programma werkt zonder beperkende thema’s of verplichte technologievelden.

  • Internationale samenwerking

Het project moet worden uitgevoerd door een consortium met partners uit verschillende Eurostars-landen. U kunt hierbij denken aan partijen als een productiepartner, beoogde klant of toeleverancier, een ander bedrijf uit de innovatieketen, of een onderzoeksinstelling. Bij de meeste Eurostars-projecten is overigens sprake van drie tot vier samenwerkingspartijen (uit twee tot drie verschillende Eurostars-landen). Belangrijk hierbij is ook dat u complementair bent aan elkaar en er een synergie gecreëerd wordt.  

  • Marktgerichte aanpak  

De projectwerkzaamheden moeten binnen twee jaar leiden tot marktintroductie van de nieuw ontwikkelde innovatie. Voor medische projecten geldt dat de klinische testfase moet starten binnen twee jaar na afloop van het project. Hierbij is het ook van belang dat het te ontwikkelen product een hoog omzetpotentieel heeft.


Praktische informatie:

  • De Eurostars subsidie heeft jaarlijks gemiddeld twee openstellingen
  • De hoogte van de subsidie verschilt per Eurostarsland*. Nederlandse partijen kunnen maximaal € 500.000,- ontvangen
  • Subsidiepercentages verschillen per land, Nederlandse partijen ontvangen maximaal 50% subsidie
  • Er mag gewerkt worden met een forfaitair uurloon van € 60,-
  • Er mag pas gestart worden na goedkeuring. Dit kan zo’n zes tot twaalf maanden duren


* België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Israël, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Zuid-Korea, Zweden, Zwitserland.

Meer weten over subsidies op het gebied van Eurostars?

We helpen je graag!
Mail Jan
Jan Hanegraaf
Expert Eurostars
Bel: Directeur/Consultant