MIT

MKB Innovatiestimulering Topsectoren

De MKB Innovatiestimulering Topsectoren, ofwel de MIT-subsidie, bevat een aantal instrumenten om innovatieve activiteiten van MKB-bedrijven te stimuleren: Haalbaarheidsstudies, R&D Samenwerkingsprojecten en Kennisvouchers. Het gaat binnen deze regeling nadrukkelijk om risicovolle projecten met een hoge mate van innovatie (wereldwijd) en veel economisch potentieel.


Welke instrumenten vallen onder de MIT?


R&D Samenwerkingsprojecten

Via het instrument “R&D Samenwerkingsprojecten” kan tot € 200.000,- directe subsidie ontvangen worden voor normale projecten en tot € 350.000,- voor grote projecten (maximaal 35% van de kosten). R&D Samenwerkingsprojecten is gericht op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten, voor gezamenlijke rekening en risico uitgevoerd door een samenwerkingsverband van minimaal twee Nederlandse MKB-ondernemers.  


Haalbaarheidsstudies

Via het instrument Haalbaarheidsstudies kan tot € 20.000,- directe subsidie ontvangen worden (maximaal 40% van de kosten). Via een haalbaarheidsstudie kan de commerciële en technische haalbaarheid van een voorgenomen R&D-traject getoetst worden middels o.a. literatuuronderzoek, inventarisatie van technieken, marktverkenning en gesprekken met beoogde samenwerkingspartners.  


Kennisvouchers

Kennisvouchers kunnen gebruikt worden om een specialistische kennisvraag bij een kennisinstelling uit te zetten met betrekking tot de vernieuwing van producten, diensten of productieprocessen. De maximale waarde van een 'kleine' kennisvoucher bedraagt € 5.250,- en maximaal 70% van de kosten, terwijl voor een grotere kennisvraag een 'grote' kennisvoucher kan worden aangevraagd voor maximaal € 9.000 en 40% van de kosten.

Meer weten over subsidies op het gebied van MIT?

We helpen je graag!
Mail Yorick
Yorick Holwerda
Expert MIT
Bel: Consultant