Tel Mee Met Taal

Stimuleringsregeling ter verbetering Nederlandse taalvaardigheid

Om onze Nederlandse taal te stimuleren bij o.a. buitenlandse én laaggeletterde medewerkers, heeft de overheid de subsidie Tel Mee Met Taal geïntroduceerd.  

U als werkgever weet dat een beperkte kennis van het Nederlands het functioneren van werknemers behoorlijk kan belemmeren. De subsidie is bedoeld voor het volgen van taalcursussen Nederlands. Het gaat hier om trainingen die uw personeel beter leren communiceren. Dat is vooral: beter leren lezen, schrijven, luisteren en spreken van de Nederlandse taal.


Wat zijn de voorwaarden?

  • De deelnemers aan het taaltraject hebben allen een taalvaardigheidsniveau van 2F of lager*.
  • Het opleidingstraject is geen onderdeel van een inburgeringscursus.
  • De training moet in het desbetreffende jaar starten en is gericht op het verbeteren van de Nederlandse taalbeheersing op de werkvloer.


Wat zijn de financiële voorwaarden?

  • Een subsidie bedraagt ten hoogste € 50.000,- per subsidieaanvraag.
  • Een subsidie bedraagt ten hoogste 67 % van de totale kosten.
  • In totaal mag de subsidie per opleidingstraject per deelnemer niet meer dan € 1500,- bedragen.


*Om in aanmerking te komen voor deze subsidie dient uw medewerker een taaltoets te doen. Hieruit moet blijken dat hij/zij daadwerkelijk een taalvaardigheidsniveau van 2F of lager heeft.

Meer weten over subsidies op het gebied van Tel Mee Met Taal?

We helpen je graag!
Mail Marloes
Marloes Pennings
Expert Tel Mee Met Taal
Bel: Consultant / financieel manager