ESF Duurzame Inzetbaarheid

Europees Sociaal Fonds (Duurzame Inzetbaarheid)

Met deze regeling vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) kunt u tot € 12.500,- subsidie ontvangen voor een advies en/of implementatietraject van een externe adviseur gericht op de duurzame inzetbaarheid van uw werknemers.  


Wat zijn de voorwaarden?

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet een aanvraag voldoen aan de volgende criteria:

  • De aanvrager moet minimaal twee werknemers in dienst hebben;
  • Een project mag maximaal twaalf maanden duren. De looptijd van deze projectperiode start. de dag na dagtekening van de subsidieverlening en eindigt twaalf maanden daarna;
  • Het project richt zich op de thema’s uit de regeling;
  • Enkel de directe kosten van de adviseurs zijn subsidiabel. Deze kosten zijn gemaximeerd op € 100,- per uur, waarvan 50% subsidiabel is. Bijkomende kosten van de adviseur, zoals reis- en verblijfskosten, materiaalkosten, btw en verletkosten komen niet in aanmerking voor subsidie.

Een project dient gericht te zijn op een of meer van onderstaande thema’s:

  • Het bevorderen van een flexibele werkcultuur;
  • Het bevorderen van een leercultuur voor werknemers;
  • Het bevorderen van gezond en veilig werken;
  • Het stimuleren van interne mobiliteit van werknemers.


ESF Duurzame Inzetbaarheid aanvragen  

De ESF Duurzame Inzetbaarheid is momenteel gesloten.

Meer weten over subsidies op het gebied van ESF Duurzame Inzetbaarheid?

We helpen je graag!
Mail Frank
Frank van den Akker
Expert ESF Duurzame Inzetbaarheid
Bel: Consultant