Subsidie Praktijk Leren

Tegemoetkoming voor werkgevers met een werkervaringsplaats

Om werkgevers te stimuleren praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden aan vmbo-, mbo-, hbo-leerlingen en aan promovendi is de regeling Subsidie Praktijkleren in het leven geroepen. De regeling komt werkgevers tegemoet voor het bieden van een ervaringsplaats waardoor leerlingen, deelnemers, studenten of werknemers die een beroepsopleiding volgen zich beter kunnen voorbereiden op de arbeidsmarkt.


Wat zijn de voorwaarden per doelgroep?

  • Vmbo                                                                                                                                                                                                                       Een leerwerktraject in de basisberoepsgerichte leerweg. De student zit in het derde of vierde schooljaar. Uw bedrijf moet hiervoor een erkend leerbedrijf zijn. De subsidie voor deze doelgroep is € 2.700,- per deelnemer, als u minimaal 40 weken begeleiding heeft geboden.                                                                                                                                                                                                        
  • Mbo                                                                                                                                                                                                                         Alleen deelnemers aan een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) komen in aanmerking voor de subsidie, dus géén bol-studenten. De opleiding moet opgenomen zijn in het CREBO. De subsidie voor deze doelgroep is € 2.700,- per deelnemer, als u minimaal 40 weken begeleiding heeft geboden.                                                                                                                                                
  • Hbo                                                                                                                                                                                                                           Studenten volgen een duale of deeltijdopleiding binnen de sectoren techniek, gezondheid of landbouw en natuurlijke omgeving. De opleiding moet opgenomen zijn in het CROHO. De subsidie bedraagt maximaal € 2.700,- per student, waarbij u als werkgever minimaal 42 weken begeleiding verzorgde.                                                                                                                                                                    
  • Promovendi / toio                                                                                                                                                                                                 Heeft u promovendi onder begeleiding van een universiteit of instituut van de KNAW of NWO binnen uw onderneming, die een jaaronderzoek doen gericht op promotie? Dan ontvangt u maximaal € 2.700,- per studiejaar.


Wat zijn de administratieve verplichtingen?

De werkgever moet over de volgende stukken beschikken:


  • Een (praktijkleer)overeenkomst die getekend is door de (noodzakelijke) partijen en waaruit o.a. blijkt welk deel van de leerdoelen/kwaliteiten/kwalificaties in de beroepsvorming bij de werkgever zijn behaald en hoe de begeleiding heeft plaatsgevonden.
  • Een aanwezigheidsregistratie van de deelnemer bij de beroepspraktijkvorming,
  • Een administratie van de begeleiding en de wijze waarop het deel van de leerdoelen/kwaliteiten/kwalificaties met betrekking tot de beroepsvorming is behaald.

Meer weten over subsidies op het gebied van Subsidie Praktijk Leren?

We helpen je graag!
Mail Marloes
Marloes Pennings
Expert Subsidie Praktijk Leren
Bel: Consultant / financieel manager