SLIM

Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen

De SLIM-regeling​​​​​​​
De slimregeling (Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen) is een specifieke subsidie voor personeel, welke MKB-bedrijven kunnen aanvragen, om het personeel beter te kunnen ondersteunen in de ontwikkeling. Dit kan op verschillende manieren zoals het oprichten van een bedrijfsschool, loopbaanadviezen voor werknemers te vergaren of de vaardigheden van de medewerkers up to date te houden. Naast MKB-bedrijven kunnen grootbedrijven in de landbouw- horeca- of recreatiesector ook aanspraak maken op deze subsidie.


Voor deze subsidie moet een activiteitenplan opgesteld worden met daarin de volgende punten:

  • Op welke wijze het initiatief bijdraagt aan de ontwikkeling
  • In hoeverre andere partijen betrokken en geconsulteerd zijn
  • Op welke wijze wordt het initiatief geëvalueerd
  • Waarom de subsidiëring noodzakelijk is


De kosten die vergoed kunnen worden:

  • Externe kosten die daadwerkelijk zijn gemaakt voor de uitvoering van het initiatief.
  • Directe loonkosten van de personen die zich direct bezighouden met de uitvoering van het initiatief.
  • Toeslag van 15% op de bovenstaande kosten ter subsidiëring van overige gemaakte kosten.

Een MKB bedrijf kan maximaal €24.999 aan subsidie krijgen. Samenwerkingsverbanden van meerdere organisaties kunnen een aanvraag indienen om tot maximaal €500.000 subsidie te krijgen. Het subsidie plafond voor deze subsidies bedraagt 48 miljoen euro per jaar.

Meer weten over subsidies op het gebied van SLIM?

We helpen je graag!
Mail Frank
Frank van den Akker
Expert SLIM
Bel: Consultant